VentilFlex® og VentilFlex® RKV er nyutviklede produkter fra Skorsteinsfolket AS. Spesielt beregnet for ventilasjonskanaler og røykkanaler.

Utette ventilasjonskanaler fører til unødvendige kostnader og dårlig bomiljø.

Omtrent 80% av alle boligblokker antas å ha lekkasje i ventilasjonskanalene (Undersøkelse av WSP, på oppdrag av BeBo, 2014). Eiendommer bygget før 1990 er spesielt utsatt, og konsekvensene er alvorlige. Utette ventilasjonskanaler og røykkanaler forårsaker dårlig luftkvalitet, hvor lukt og forurensing spres. Dessuten går penger opp i røyk når dyrebar energi siger ut av eiendommens ventilasjonssystem.

Eiere og borettslag har alt å vinne på å tette sine kanaler. Mange investerer i varmegjenvinnings-systemer, men glemmer de store energitapene som ligger i utette ventilasjonssystem. En oppussing av ventilasjonskanaler og røykkanaler er en klok investering som gir økt livskvalitet for de boende, samt en mer energismart eiendom.

Hvilket system skal vi velge?

Viktige aspekter ved valget av system er at rørtettingen kan gjøres smidig og uten påvirkning på beboere, samt at det nye materialet er av beste kvalitet. Rett materialvalg gjør det mulig å maksimere sikkerheten og livslengden, noe som gjør rørtettingen til en mer lønnsom affære.

Les mer 

Skorsteinsfolket har vært aktive siden 1977, og har hatt ansvar for både material og arbeid i en lang rekke med prosjekt. Det gjelder både rehabilitering av ventilasjon i boligblokker, samt avtrekk fra kjøkken/ storkjøkken med mye fett og gasser.
Den lange fartstiden har gitt oss store kunnskaper om rørtetting, og vi har valgt å arbeide med to ledende system.

Furanflex og Ventilflex er nøye testede innsatsrør av kompositt som installeres i eiendommens eksisterende ventilasjonskanaler / avtrekkskanaler. Installasjonen av FuranFlex og VentilFlex gjennomføres uten problemer for beboere og sluttresultatene taler for seg selv:

- God luftkvalitet uten lukt og forurensing
- Lavt støynivå fra viftene
- Mer fornøyde beboere og en mer attraktiv eiendom
- Bedre økonomi for eiere og borettslag

FuranFlex og VentilFlex passer alle ventilasjonssystem på markedet. Det gjelder FTX-system, men også ventilasjon med avtrekksvarmepumper, mekanisk ventilasjon samt naturlig ventilasjon.

Read More >

FuranFlex og VentilFlex tar frem det beste av FTX-systemet.
Ventilasjon med fralufts-varmepumpe. Reduserte kostnader for ventilasjon med fralufts-varemepumpe.
Mekanisk ventilasjon/selvdrag. Mekanisk ventilasjon med vifter. Mer effektiv funksjon med FuranFlex og VentilFlex.

FuranFlex® og VentiFlex® passer alle slags ventilasjonskanaler for forsyningsluft og fraluft, samt kjøkken/ storkjøkken avtrekk med mye fett og gasser av klasse 1,2 og 3. For storkjøkken i klasse 3 brukes VentilFlex® RKV. Ett mykt, fleksibelt og miljøvennlig innsatsrør av kompositt installeres i ventilasjonskanalen. Innsatsrøret formes med trykkluft for deretter å herdes med vanndamp.

Av de mange fordelene med FuranFlex® og VentilFlex® er at den tilpasser seg innsnevringer/forskyvninger i kanalene og gjør monteringen enklere og raskere. Tverrsnittet i kanalene opprettholdes. Innsatsrørene er lette, sterke og har en utmerket isolasjonsevne. De står imot høye temperaturer, og er derfor ett sikkert valg med tanke på brannsikkerhet.

FuranFlex® og VentilFlex® kan installeres i alle ventilasjons og kjøkkenavtrekk uansett materiale i kanalveggene. Til og med Eternit håndteres utmerket av FuranFlex® og VentilFlex®.

FuranFlex® og VentilFlex® er godkjent av Kiwa Sverige og anbefales av SundaHus. SundaHus AS er ett privateid svensk selskap som har utarbeidet ett system med kriterier for helse- og miljøvurderinger av varer for bygg- og eiendomssektoren.

25garanti

PRODUKTER

Bruksområde:
Ventilasjonskanaler/Kjøkken/ storkjøkken kanaler

Spesifikasjonskrav:
TG 0235, SS EN 12237, Tetthetsklasse D (Ventilasjons og røykkanaler), TG0249, 350 grader C, (Røykkanaler)

Användning:

Rökkanaler (fast bränsle eldning)

Kravuppfyllelse:

TG 1095, ≤450° C (rökkanaler)

Bruksområde:
Ventilasjonskanaler/avtrekkskanaler

Spesifikasjonskrav:
TG 1217, SS EN 12237, tetthetsklasse D, Brannklassifisering B-s1, d0(Ventilasjons og avtrekks). For murete avtrekkskanaler og ventilasjonskanaler med tykkelse 110 mm: Klasse EI 15 for branngasser i den renoverte kanalen

VentiFlex RKV

Bruksområde:
Ventilasjonskanaler/røykkanaler/ storkjøkken

Spesifikasjonskrav:
TG 1216, SS EN 12237, tetthetsklasse D, Brannklassifisering A2-s1, d0 (Ventilasjons og røykkanaler). For murete røykkanaler og ventilasjonskanaler med tykkelse 110 mm: Klasse EI 60 for branngasser i den oppussede kanalen.

FuranFlex® og VentilFlex® ser ut som en brannslange som føres ned i det eksisterende kanalsystemet.

Installasjonen settes i gang på avtalt tid. Hverdagen går som vanlig for beboerne samtidig som installatøren arbeider raskt og selvstendig.

FuranFlex® og VentiFlex® installeres under en effektiv arbeidsprosess. Eiendomseieren og borettslaget får en komplett dokumentasjon over utført arbeid.

25 års garanti følger med både material og arbeid. En trygghet for bestilleren og ett tegn på pålitligheten hos FuranFlex® og VentilFlex®.

Sluttresultatet blir et bedre bomiljø med friskere luft og mindre ventilasjonstøy. Fornøyde beboere gjør eiendommen og borettslaget mer attraktivt.

Med FuranFlex® og Ventiflex® bedres livskvaliteten i boligblokker. Triveligere for beboere, og en bra handel for eiendomseieren og borettslaget.

FuranFlex® og VentiFlex® ser ut som en brannslange som føres ned i det eksisterende kanalsystemet.

En installatør drar slangen inn i leiligheten gjennom arbeidshullet.

Ved installasjonen benytter man seg av en spesiell herdingsmaskin som drives av gass.

FuranFlex® og VentiFlex® kobles til maskinen og slangen formes med trykkluft.

Vanndamp gjør at slangen blir hard. Resultatet er et innsatsrør som utnytter seg av hele kanalområdet.

Innsatsrøret kappes av, og man ser hvordan det har formet seg etter kanalen.

Installasjonen er ferdig og plastfolien fjernes.

FuranFlex® og VentilFlex® har blitt koblet til kjøkkenviften. Avtrekket for matos og andre sjenerende lukter blir igjen effektivt, og boligen får et friskere inneklima.

SundaHus 2013-06-03

FuranFlex® innsatsrør av kompositt i herdende form, miljödatablad.

Typgodkännandebevis 0235

FuranFlex® for ventilasjonskanaler og røykkanaler.

SundaHus 2014-09-03

VentilFlex® innsatsrør av kompositt i herdende form, miljödatablad.

Typgodkännandebevis 1216

VentilFlex® RKV for ventilasjonskanaler og røykkanaler.

Typgodkännandebevis 1217

VentilFlex® for ventilasjonskanaler og røykkanaler.

Ved spørsmål kontakter du oss på hovedkontoret. Vi har stor erfaring med ventilasjonssystmer og kanaltetning.

  • Postadresse

  • Skorsteinsfolket AS
  • Postboks 74
  • 1333 Kolsås
  • Kontoradresse

  • Skorsteinsfolket AS
  • Ringeriksveien 189
  • 1339 Vøyenenga